04/05/2011

במהדורה חדשה של ספר "שבחי האריז"ל" שיצא בירושלים בשנת תשס"ו מצאתי נכס יקר, איגרות שכתב רבי שלמה שלוימל ליש"ר מקאנדיה. והריני מביא משם לקט קצר לקראת ל"ג בעומר,עם קיצורים קלים,והקורא היקר יתבשם מעט מניחוח הגליל בארץ ישראל של תחילת המאה השבע עשרה.


"ובכל ערב ראש חודש עושים עד חצות כמו ערב יום הכיפור וגוזרים ביטול מלאכה עד חצות, ומתקבצים כל ישראל לבית הכנסת אחת גדולה או הולכים על קבורת הושע בן בארי הנביא שעליו בנוי כמו כיפה אחד גדולה בנין מפואר ונכנסים לתוכו או לתוך המערה של קבר רבי יהודה בר אילעאי שאלו הצדיקים הם קבורים סמוך לעיר ומתפללים שם תפילה יותר נוראה עד חצי היום, ולפעמים עושים לשם כל היום כולו בתפילה ודרשות.
והגויים יושבים על אדמת ישראל כולם הם נכנעים וכפופים לפני קדושת של ישראל.
ואפילו שאנחנו עומדים כל היום כולו על השדה בטלית ותפילין ומתפללים וקוראים בקול גדול לה` אלוהינו לפני קברות הצדיקים לא נמצא אחד מן הגויים שיערב אל לבו לגשת לפני מעמד היהודים במקום שהם מתפללים או שיפתחו פיהם ללעוג על התפילה חס ושלום אלא כולם הולכים לדרכיהם ואין פוצה פה ומצפצף תהילה לאל, ואדרבא הם נוהגים קדושה גדולה בקברות התנאים הקדושים ובבתי הכנסיות והן מדליקים נרות על קברות הצדיקים ונודרים שמן לבתי הכנסיות, ובכפרים עין זיתון ומירון יש שם בתי כנסיות חרבות מאין יושב בעוונותינו הרבים ובתוכם ספרי תורות לאין מספר בתוך ההיכלות והגויים נוהגים בהם כבוד גדול והמפתחות בידם והם מכבדים אותם ומדליקים נרות לפני ההיכלות ואין מי שיקרב להגיע בספר התורה, ולפעמים אנחנו הולכים לאותן הכפרים ומתפללין באותן בתי הכנסת תפילות גדולות שהשעה צריכה לכך.

זולת זה מצאתי כל הארץ הקדושה מלאה ברכת ה` ושובע גדול וזול גדול אשר אין להעריך ואין לשער ואין לספר. ואני כשראיתי השפע הגדול הנמצא בארץ הקדושה וראיתי שכל טובה אוכלים אותה אומות העולם וישראל הם מפוזרים ואין להם זכות לאכול מפריה ולשבוע מטובה בכיתי בכייה גדולה ואמרתי:מי ייתן והיו אחינו בני ישראל יודעים המעשר לבד מהשפע והטובה והשובע הגדול שנמצא כעת בארץ ישראל היו בוכים יום ולילה על גלותם ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שאבדו, שגם בחורבנה היא מוציאה פירות ושמן ויין ומשי כנגד שליש העולם ובאים בספינות מסוף העולם מויניצאה ומספרד וצרפת ופורטוגאל ומקוסטנטינא וטוענין בר ושמן זית צימוקים ודבלים ודבש ומשי ובורית הטוב כחול אשר על שפת הים.
ובכל זאת שבאים מסוף העולם לטעון משפעה הגדול אף על פי כן אנחנו קונים בזול את החיטים הנקי כשמש, ושמן זית, ושמן השומשומין שמתוק כדבש וטעמו טעם מן ה`, והיין מי שקונה ענבים בשעת בציר ועוצר אותם בבית הבד יעשה ו` ראטיל יין באחד טאליר בלבד, ודבש דבורים ודבש ענבים וצמוקים דבלים תרנגולים וביצים בזול הרבה, ובשר הכבשים הוא רך וטוב ושמן וכל כבש יש לו באחוריו כמין ככר כולו שמן, ודגים ואורז בזול, והרבה מיני קטניות ועדשים שלא ראיתם מימיכם וטעמם כטעם אגוזים בזול וכן מיני לפתן וירקות טובות לאין מספר שלא טעמתם כטעמם הטוב מעולם נמצאים תדיר כל השנה כולה בקיץ ובחורף כמעט בחינם, מלבד הפירות הטובות חרובין פומרנצין לימונא ואבטיחים וקרפוזים שטעמן היא כטעם הצוקר ומלפפונים וקישואים ודלועים ועוד מינים ממינים שונים שאינם ניכרים למעלת כבוד תורתו, ויש יתרון בטעם הפירות וירקות והלפתנות של ארץ ישראל אשר אין דוגמתם בארצכם כיתרון הזהב מן הכסף, באופן שמי שזכה מהשם יתברך לקבוע דירתו בארץ ישראל ויש לו מעט ממון שיוכל להתפרנס אשריו ואשרי חלקו שיוכל לקנות לו חיי העולם הבא בהתחברו עם החסידים הגדולים ואנשי מעשה אשר בארץ ישראל המה ויכול גם כן להתענג על ה` ולענג נפשו במרעה הטוב והשמן לאכול מפריה ולשבוע מטובה, ובשליש ההוצאות שבארצכם יכול להתפרנס פה בארץ ישראל ולחיות חיי המלך תהילות לאל, מלבד האוויר הבריא והזך והמים הבריאים המאריכים ימיו של אדם".