11/04/2011

היו שמועות עליך, אנשים דיברו,
הייתה נימה של סוד בדברים שנאמרו,
אמרו שאת שונה אמרו את משונה,
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


יש כאלה שאומרים שאת מופרעת קנאית
אומרים לי:תיזהר, היא תגנוב את נשמתך,
אבל אני מכיר אותך, יש בך דעת ותבונה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.

 
אבנים מתגלגלות מוצאות דרכן אליך
את לא סוגרת דלת בפני אף אחד,
שולחנך תמיד ערוך באמת ואמונה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.

 


עומד שוב בשערייך היום הזה יום חורף קר,
תמיד חוזר שוב ושוב אל אותה הכיכר,
ואת קוראת לי לעלות מציעה לי הגנה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


אני נכנס אל תוך הבית ויש אור במנורה
עם נר תמיד דולק וריח מור ולבונה,
והלב שוב מתעורר אחרי שנות השינה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


כל פעם זה קורה לי כל פעם מחדש
עם פרי הגפן תאנה ועץ הזית שמן דבש,
נכון,גם עשבים שוטים צומחים לך בגינה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


את לא עושה חשבון מי עשיר מי עני
לא מבדילה בין מפורסם לאלמוני
כולם מוצאים מקלט אצלך למעלה בשכונה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


את כמו הים,של אף אחד,אבל שייכת לכולם
את האבן שעליה נבנה בנין יסוד עולם,
למי שבאמת קורא לך את בדרך כלל עונה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


תני בפי מילים של טעם מילות מרפא
אלך ואספר בעיר לכל מי שמצפה,
תני לי שיר חדש לשיר מילים ומנגינה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה."....ולפעמים נקרא שם אדנ"י בכינוי אבן ספיר לפי שהוא היסוד לכל הבניינים אשר בעולם, וכל הנמצאים שבעולם עליו סמוכים ואליו צריכים...ונקראת אבן ספיר לפי שהיא מקבלת כל הגוונים משאר המעלות שעליה ופועלת בנבראים דבר והפכו.
ועליה נאמר "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"(תהילים קי"ח) לפי שאליה פונים כל הפנים אשר בכל הנמצאים עליונים ותחתונים..."

ספר "שערי אורה" לרבי יוסף גיקטיליא.