19/12/2009

"כל עניני העולם הזה הם כחלום הצריך פתרון." (מי השילוח,פרשת מקץ.)

עכשיו לילה.
הייתי רוצה להדליק
נר תשיעי של חנוכה.
להמשיך עוד קצת אור.
השבוע חלף מהר כל כך.
האור נדלק חמק עבר.
נפשי יצאה בדברו.

(אקשן):

סליחה אדוני הרב, יורשה נא לשאול,
האם אתה בטוח שזה הוא רצון האל?
האומנם כך ציוותה תורתנו הקדושה?
אולי כדאי שתתייעץ עם ירמיהו-
רגע לפני שהוא נזרק אל בור הטיט,
אולי תחליף מילה עם רבן יוחנן בן זכאי,
רגע לפני שהוא חומק מהעיר הנצורה?

(קאט).

טוב,אחזור לענייני:

אין כאן מספיק אור לראות
מקצה העולם ועד קצהו
אולי רק פה ושם,
הבזקים באפלה.