07/03/2004

בליל הפורים הזה כשקולות נפץ מהדהדים מהרחוב (כוחותינו ברמת גן משיבים אש על גבעתיים)

ואני יודע
שאני בכלל
לא יודע
איך לקיים
את מצוות
חייב אדם
להשתכר
בפורים עד...
שלא יבדיל
בין מרדכי להמן
בין פולין לתימן
בין החלל
לבין הזמן
בין פקין
לבית שאן
בין גבעתיים
לשושן.
האם מישהו
במרחב האוירי
של ארץ ישראל
הלילה הזה
יודע איך
לקיים
את מצוות
עד דלא ידע?
האם מישהו
יודע איך
להמריא
מעבר לטוב ולרע
אל המרחב
של לפני האכילה
מעץ הדעת
לפני רגש הבושה
של העירומים
לגעת?
ובינתיים
חזר השקט
אל גיזרת
רמת גן-גבעתיים
התותחים דוממים
והמוזות הולכות
לחפש תשובות
בחלומות