18/01/2004

שיר שנכתב בעקבות שירו של אורי צבי גרינברג"שיר ההמשך בהלו".

במסעדת פועלים בדרום העיר
ראיתי בעיתון היומי תמונה
בשחור לבן:
יהודי אחד עומד
עטוף טלית ועטור תפילין
אל מול שורת בני עמו המתים
על פניו הבעת קדושה עליונה
ומאחורי גבו הצוררים
מחייכים לעג קר ואכזר.
אני מכיר אותו
הרי הוא אבא של סבא
ובתוכי נשמתו שחזרה לחיים
וכמותו גם אני אמשיך לעמוד בכל יום
עטוף בטלית ועטור בתפילין
להמשיך...
שלא יפסק
קשר התפילין
שבינו לביני
כל עוד נשמתו
באפי