24/11/2004

הוא מעביר את הנשים והילדים ואת כל מה שיש לו אל מעבר לנהר והוא עומד כך לבדו על מעבר יבוק ביקום הכוכבים הגדול האינסופי בליל המסתורין של החיים רגע לפני הכניסה אל הארץ המובטחת

ולפתע אי משם
משום מקום
מופיעה דמות
ספק איש ספק מלאך
ומיד ללא מילים מתחיל המאבק
כל הלילה השניים חבוקים
אחד בשני.
זאת אחת התמונות היותר הזויות ומסתוריות שבתורה.מי היא הדמות הזאת?על מה המאבק?כל נסיונות הפירוש רק מקטינים את עוצמת הלילה ההוא.כוחו של הסיפור בחידתיות שלו.
כאן,במקום הזה,במעבר יבוק,יעקב העברי מקבל מהדמות הלילית את שמו החדש: "ישראל".זאת הברכה שהוא דורש ומקבל אחרי שהוא שורד את הלילה,ליל הגלות החשוכה שנמשך ונמשך עד שיעלה השחר עד שעת הזמיר תגיע וקול התור יישמע בארצנו.
יעקב רוצה לדעת את שם האיש בו נאבק.אבל הדמות היא ללא שם,והיא מחזירה ליעקב בשאלה:"למה זה תשאל לשמי?".
היא חייבת ללכת
לפני עלות השחר
לפני שקרן שמש
ראשונה
תמיס את כנפיה
היא עפה
ונעלמת
משאירה אחריה
שובל של מסתורין
ויעקב?
יעקב הולך
משם והלאה
בצליעה קלה
לקראת גורלו
השמש בעיניו
החיים לפניו
הוא מרגיש טוב
רק דקירה של כאב
בגיד הנשה
המקום שבו
היא פגעה.