6.5.21 יום חמישי

תחילת מופע – 20:30

כניסת קהל – 19:30

 https://digistage.to/EhudBanai