בעקבות שבועות, הליכה קצרה בשדות

23/05/2007

מתוך מגילת רות,בענין השדה:

"ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב...".

"ותקום היא וכלותיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד ה’ את עמו לתת להם לחם."

"ותאמר רות המואבייה אל נעמי אלכה נא השדה ואלקטה שבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו".

"ויאמר בועז אל רות הלא שמעת בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר".

מגילת רות,סיפור של שדה,של גלות,אובדן,חזרה הביתה,התחלה חדשה,סיפור אהבת כלה לחמותה,סיפור אהבת בעז לרות,הנכרייה,הזרה,שעזבה את עמה ומולדתה והחליפה את שדה-מואב בשדות בית לחם,והנה,דווקא מזיווג קוטבי שכזה יבוא המלך דוד,נעים זמירות ישראל.
ובמגילת רות,כמו בחיים,הסיפור שלנו מתרחש בין שני קטבים מנוגדים:
שדה מואב מול שדה בית לחם.

בשדה יכול להתרחש רצח כמו מקרה קין והבל:
"ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".

אבל,לעומת זאת,פגישת יצחק ורבקה,התרחשה בשדה:
"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב".

וכך אומר רבי נחמן מברסלב על השדה:
"דע,כי יש שדה,ושם גדלים אילנות ועשבים יפים ונאים מאד.וגדל יקר יפי השדה וגידוליו אי אפשר לספר,אשרי עין ראתה זאת.ואילנות ועשבים הם בחינת נשמות קדושות הגדלים שם.ויש כמה וכמה נשמות ערומות שהם נעים ונדים מחוץ לשדה וממתינים ומצפים על תיקון שיוכלו לשוב ולכנוס אל מקומם."

ועל השדה הזה שר מאיר אריאל:
"ילדתי שלי,
אל תלכי לבדך בשדה המוזהב..."

ועל השדה הזה כתבה גם נעמי שמר:
"אור הירח על ההר
לילה לבן בשדות בית לחם
תן מילל בקול נשבר
אנה פנה עדרי ללכת...
אח לנשר ולעיט
אין לי שם ואין לי בית
הי חלילי
יה ליל יה ליל חלילי".

ועל השדות האלה שרתי אף אני:
"התהלכתי בחלום עם שר הביטחון
בשדות האור של ארץ ישראל".

ולך תדע,אולי גם על השדות האלה שר ג’ון לנון,בתרגום חפשי:
"תן לי לקחת אותך למטה
כי אני הולך אל שדות תות
שום דבר לא קיים
ואין שום דבר להחזיק בו
רק שדות של תות לנצח..."

בקבלה מופיע לא מעט המושג חקל תפוחין קדישין, שדה התפוחים הקדושים.
כך מתחיל פיוט ליל השבת של האר"י הקדוש:
"אזמר בשבחין
למיעל גו פתחין
דבחקל תפוחין
דאינון קדישין"

ותרגומו:
אזמר שבחים להיכנס בפתחים
של שדה התפוחים הקדושים".

ונאמר על כך בספר מנחת יעקב:
"זה שערי שכינה,הנקראת שדה תפוחים."
ואכן,אף גרשום שלום,חוקר הקבלה כתב ששדה התפוחים הקדושים,מסמל את היסוד הנקבי באלוהות,הנקרא שכינה,אבל אנו פשוטי אדם,שלא מתימרים להבין דבר וחצי דבר בקבלה חושבים שהשדה של האר"י הוא גם ומעל הכול השדה הטבעי הגלילי עם העשבים הפרחים והעצים לשם היה יוצא כל ערב שבת לקבל את השבת.

ולסיום,קצת על שדות מגנטיים,(קראתי על זה בחוברת מדע לנוער).
למגנט שני קטבים:
קוטב צפוני הנותן שדה מגנטי שלילי
וקוטב דרומי הנותן שדה מגנטי חיובי .
האטום עצמו הוא מגנט זעיר
המייצר שדה מגנטי חיובי ושלילי.
שני קטבים זהים של המגנט
ידחו אחד את השני.
ושני קטבים מנוגדים
(מואב-רות,בעז-בית לחם)
ימשכו אחד את השני.

כך אומרים.