25/07/2006

ואתה בן אדם,שא על צור קינה...( יחזקאל כ"ז) ובאותה הזדמנות גם על צידון,ועל בירות—

הו אתן הערים המהוללות היושבות על מבואות ים
כלילות היופי הבנויות לתפארה מארזי הלבנון ומברושי שניר
הנה בא קול רעם וזעקה ושומם הדיסקוטק על החוף
ושכול וקינה בכל פינה וברחו התיירים באמצע העונה.

ואתה בן אדם אמור אל מלך צור לאמור:
הנה הבאת את כל הרעה הזאת על עמך ועל משפחתך
כי גבה לבך והסתחרר ראשך וחשבת את הגורל לקחת בידיך,
וצריך שתדע:העם העברי שרד את בבל יוון רומי וברלין
את מסעות הצלב האינקוויזיציה הג’יהאד פרעות בלי מספר
והוא חזר לארץ אבותיו העתיקה והוא כאן כדי להישאר
לכן,על חלומך לגמור אותו יותר טוב שתוותר,מלך צור,תוותר.

ואתה בן אדם שא אל עכו קינה
ובאותה הזדמנות גם על נהריה וחיפה—

הו,אתן ערים מהוללות היושבות על חוף ים תיכון
כלילות היופי הבנויות לתלפיות מזהב פלדת אל חלד ובטון יצוק,
איך נפער החור ונסדק הביטחון וקול הצופר נשמע בארצנו,
ואיך נדם כינור ושבתה מנגינה ואין יוצא ואין בא באמצע העונה.

ואתה בן אדם אמור אל מלך ישראל לאמור :
"לא בחייל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה’ צבאות".
מה יועילו לך מטוסיך ופצצותיך אם אין לך בקרבך את רוח ה’ אלוהיך?
מה יועיל אש תותחים ולחיצה על ההדק בלי חזון נביאי ישראל ומשפט האמת והצדק?

וכך למדנו,מצאנו כתוב במשנה,במסכת ראש השנה:
"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל...(שמות כא)
וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה?
אלא לאמר לך:כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה
ומשעבדין את לבן לאביהם שבשמים היו מתגברים..."

ראש חודש מנחם אב,תשס"ו.

ובקרוב נבואת נחמה.