יום פטירתו של אהרון הכהן

05/08/2005

על מותו של אהרון הכהן מספרת לנו התורה בפרשת "חוקת". אבל אין שם ציון לגבי תאריך פטירתו של אהרון.

והנה,דווקא בפרשת השבוע,פרשת "מסעי",סוף ספר במדבר,מספרת לנו התורה מתי בדיוק נפטר אהרון:"בחודש החמישי באחד לחודש".

כידוע התורה סופרת את החודשים מחודש ניסן,והחודש החמישי הוא חודש אב.
יוצא,אם כך,שאנו קוראים השנה בתורה,ביום שבת,בא’ באב,את הפרשה שמספרת לנו שאהרון נפטר בא’ באב.והרי הדבר מפליא.

זה הוא אהרון הכהן עליו אמר הלל בפרקי אבות:
"הוי מתלמידיו של אהרון,אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה."
זה הוא אהרון,אבי כל הכוהנים בכל הדורות עד לימינו אלה.האיש שנמנע ממחלוקת ריב ומדון ושחיפש תמיד את המאחד והמשלים.
והלואי ומשהו מרוחו הגדולה ידבק בנו וזכותו תגן עלינו בימים האלה.