30/06/2005

כשכתבתי את השיר "אסתר",הידוע לציבור יותר בשם "יום אחד הכל יפרח הלב של העולם נפתח",לא היה לי מושג מה אומר ספר הזוהר על הלב של העולם.

והנה,בפרשת השבוע שעבר,פרשת "שלח",מצאתי את הדברים הבאים המתורגמים מארמית לעברית מתוך ספר "הזוהר",והריני מביאם כאן ככתבם וכלשונם,רק עם פיסוק מעט שונה,ולהשומע ינעם.

"בוא וראה:
כאשר ברא הקדוש ברוך הוא אדם בעולם
התקינו בדמות של מעלה
ונתן לו את כוחו וגבורתו באמצע הגוף
ששם מצוי הלב
שהוא כוחו של כל הגוף
ומשם ניזון כל הגוף.

והלב נאחז ומתחזק במקום העליון למעלה
שהוא המוח שבראש המצוי למעלה
וזה נקשר בזה.

ובאפן זה תקן הקדוש ברוך הוא את העולם:
התקין ים של אוקיינוס שיקיף את כל ישוב העולם
וישוב כל שבעים האומות מקיף את ירושלים
וירושלים מצויה באמצע הישוב
והיא מקפת את הר הבית
והר הבית מקיף את עזרת ישראל
ואותן עזרות מקיפות את לשכת הגזית
אשר שם יושבת סנהדרי גדולה.
ולשכת הגזית מקיפה את המזבח
והמזבח מקיף את בית האולם
והאולם את ההיכל
וההיכל את בית קדש הקודשים
ששם שורה השכינה וכפרת וכרובים וארון.

כאן הוא הלב של כל הארץ והעולם
ומכאן ניזונים כל מקומות הישוב שהם אברי הגוף.
והלב ניזון מהמוח שבראש(ירושלים של מעלה)
ונאחזים זה בזה.
זה שאמר הכתוב:"מכון לשבתך פעלת ה’."

זהר.שלח,קסא.