​02/01/2005

הגל הזה שעבר עלינו השאיר אותנו המומים

הרעש הנורא
מקולות מים
מקולות מים
רבים

המשבר הזה
שבא עלינו
משברי ים
אדירים
ואיך נאמר שירה
כשילדים טובעים

עכשיו רגע אחרי
שרעם הים ומלואו
אני קורא:
"על הרים יעמדו מים
מן גערתך ינוסון
מן קול רעמך יחפזון
יעלו הרים ירדו בקעות
אל מקום זה יסדת להם
גבול שמת בל יעברון
בל ישבון לכסות הארץ"

המים מרדו
ועברו את הגבול
שבו מן הים
לכסות את הארץ
והכל עומד
על בלימה
זו שעה חמורה
אולי אעשה
תיקון חצות
למען האמת
לא ממש יודע
מה לעשות
לא מבין
לא מקבל
שום תירוץ
רואה את הגל
מתקרב
ומתחיל
לרוץ