14/12/2004

מסע הפלגה קצרצר על הירדן הצר אך הרחב בזמן,דרך עמק החולה,טבריה,קפיצה לצפורי,ותודה למיכאל מכפר בלום.
הנושא אמנם הוא נהר הירדן אבל אני רוצה להביא כאן קודם ממסכת מגילה דף ה-ב, דיברי חכמים שעוסקים בדיון על שמות של מקומות:

אמר רבי יוחנן: כי הוינא טליא, אמרינא מילתא, ושאילנה לסביא, ואישתכח כוותי (תרגום: כשהייתי צעיר, אמרתי מילה, ושאלתי לדעת זקנים, והסכימו לדברי).
חמת - זו טבריה. ולמה נקרא שמה חמת? על שום חמי טבריה.
רקת - זו צפורי. ולמה נקרא שמה רקת (גדת נהר)? משום שגבוהה כגדת נהר הגבוהה מהנהר.
כינרת - זו גינוסר. ולמה נקרא שמה כנרת? שמתוקים פרותיה כקול הכינור.

אבל יש שחולקים על רבי יוחנן.
אמר רבא: האם יש מישהו שאומר שרקת לא טבריה היא?
והרי כשמת אדם בבבל, בטבריה מספידים אותו כך: גדול הוא הנפטר בששך (בבל) ושם טוב לו ברקת (טבריה).
וכשמעלים ארון קבורה מבבל לטבריה מספידים אותו כך: אוהבי שרידים יושבי רקת (תושבי טבריה) צאו וקבלו הרוגי העמק (נפטרי בבל שנמצאת בעמק). וכשנפטר רבי זירא (שנולד בבבל ונפטר בטבריה) הספידו אותו כך: ארץ שנער (בבל) הרה וילדה, ארץ צבי (ישראל) גדלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה רקת (טבריה), כי אבדה כלי חמדתה.
ורבה גורס שחמת זו חמת גרר (חמת גדר) הסמוכה לטבריה, רקת זו טבריה, ולמה נקרא שמה רקת? שאפילו ריקנין שבה (אלה שלא לומדים תורה) מלאים מצוות כרימון.
רבי ירמיה אומר שנקרא שמה טבריה כי היא יושבת בטבורה של ארץ ישראל.
רבא אומר שנקרא שמה טבריה כי טובה ראייתה.
אמר זעירי: קטרון (שמה הקדום של ציפורי) זו צפורי, ולמה נקרא שמה ציפורי? שיושבת בראש ההר כציפור.
עד כאן מסכת מגילה.

לא מצאתי בינתיים בכתובים מה מקור שמו של נהר הירדן.
ככל הנראה בגלל המסלול שלו, שיורד מלמעלה, מצפון ארץ ישראל אל ים המלח הנמוך.
לפעמים נראה לי שאנשים בארצות רחוקות, כמו באמריקה, קוראים את התנ"ך ובודאי חושבים שהירדן הוא לפחות המיסיסיפי. רחב וגדול ואיתן. ומה גדולה ההפתעה כשהם רואים שמדובר בזרם מים צנוע, נחל נחמד, פה ושם סוער, אבל בסך הכל לא רחב בשום קנה מידה.
כי בארץ ישראל אין לשום אתר את הגודל המיתי שנותנים לו הכתובים. הגודל והעצמה באים ממקום אחר, וגם הר הבית שעליו אמרו הנביאים שהוא נישא מהרים, הוא בסך הכל גבעה קטנה לעומת ההימלאיה למשל.
הירדן הוא קו הגבול בין כאן לשם. מקום הירידה שצריכה לבוא לפני העלייה. מקום הטבילה למען ההתחדשות. ועם ישראל, עם העברים, בונה מעברים, גשרים מעל הירדן, ועובר ממצב למצב בדרכו הארוכה אל הארץ המובטחת.
כאן טבלו נביאים,וכאן הטביל יוחנן המטביל,וכאן טבל רבי יוחנן,וריש לקיש ראה אותו וחשב שהוא אישה וקפץ למים,רבי יוחנן אמר לו,לראש השודדים, שאם יחזור בתשובה ישדך לו את אחותו היפה ממנו,וכך היה.
כאן עשה במאה התשע עשרה חוקר סקוטי מסע מחקר בסירה שקרא לה "רוב רוי" וכתב על זה ספר שאולי פעם אקרא.וכאן טבלה אביגייל של פנחס שדה ב"על מצבו של האדם".וכאן עשיתי טיול בשבת פרשת "מקץ",והלכתי ברגל לאורך טיילת הירדן,וקראתי את פסוקי התנ"ך שכתובים שם על אבן, פסוקים שמוזכר בהם הירדן,והם רבים.
ולא אתייחס עכשיו לזיהום הנהר ולניצולו.ולא אתייחס לכך שקיבוצי הסביבה ניכסו לעצמם את פינות החמד בארץ הנחלים ולאורך הירדן בעמק החולה.

ומילה אחרונה, קשורה לא קשורה, ברכה ויישר כוח למיכאל, איש בן תשעים מותיקי הישוב, שמחזיק בגאון ובהתמדה בית כנסת בקיבוץ כפר בלום, לא רחוק מהנהר. ואני מודה לו על כך שבאותה השבת יכולתי גם לרדת לירדן וגם לעלות לתורה.