29/10/2004

כשהייתי כבן שש צלצל הטלפון והייתה שיחה בהולה ואבא ארז תיק ופנים חמורות יצא מהבית

ואימא אמרה
שסבא מאיר מת
ושאבא נסע
להלויה בירושלים
ואני שאלתי
אמא,מה זה מת?
ואימא אמרה
שהוא עלה לשמיים
ובאותו הלילה
לפני שנרדמתי
בכיתי
כי פתאום הבנתי
שיש סוף לחיים
ובחלומי אותו הלילה
ראיתי את סבא מאיר
שוכב על מיטתו
ולהקת צפרים
סובבות אותו
אוחזות בו במקוריהן
נושאות אותו
מבעד החלון
וממריאות איתו
למעלה
לשמים