29/09/2004

לחג הסוכות יש גם משמעות כלל עולמית,ולא רק יהודית פנימית. אפשר לאמר שזה חג שיכול וצריך לשמש גם למטרת ייצוא.והרי נאמר:"כי מציון תצא תורה..."

אם בפסח עם ישראל יוצא מעבדות לחירות ונולד מחדש,ובשבועות מקבל את התורה,ואלה הם דברים שנוגעים לעם ישראל בלבד,הרי שבסוכות אנחנו אמורים לפתוח את הסוכה לעולם כולו.
הנביא זכריה,שאת דבריו קוראים בהפטרה של החג,מנבא שלעתיד לבוא יבקע הר הזיתים ומים חיים יזרמו אל הים תיכון ואל ים המלח. ממש חזון תעלת הימים,למעלה מאלפיים שנה לפני שמעון פרס .
ועוד אומר הנביא שבעתיד כל אומות העולם ישלחו נציגים לירושלים בחג הסוכות כדי להתפלל על הגשם.ומי שלא יבוא תהיה לו בעיה של גשם.
חג הסוכות הוא חג של מים.כל אחד מארבעת המינים ניזון מסוג אחר של מים.התמרים(לולב)ממי תהום,הערבות ממי נחל,האתרוג ממי גשם,וההדסים מטל.אנו אוגדים את ארבעת המינים האלה ומנענעים.החוצה:לדחוק רוחות רעות,ופנימה:להכניס רוחות טובות.
כל ימי השנה היה נהוג בבית המקדש לסוך יין עם הקורבנות,אבל בחג הסוכות משתמשים גם במים ולא רק ביין.ואת זה היו עושים בשמחה גדולה.עם מוסיקה שירה וריקודים.היו מביאים כליטר מים ממעין השילוח ונוסכים את המים עם היין על המזבח.כי המים הם טהורים.הם חומר הבריאה הראשון.הם לא השתנו מששת ימי בראשית.הם שייכים לכולם.אין שם דין נוהג בהם.רק החסד לבדו.
ויש בהם ענווה.הם שואפים למטה,ותמיד תמיד טיפה תזוז ותעשה מקום לחברתה מבלי להתלונן על צפיפות.
היהדות אוסרת עלינו לשתות יין של גויים.אבל מים אפשר לשתות עם מי שרוצים וכמה שרוצים,ומכל מעין על כדור הארץ,וזה הוא המסר האוניברסלי של חג הסוכות,חג המים,חג שמקריבים בו שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם,למען העולם כולו.