19/09/2004

מיד אחרי ראש השנה, בג’ תשרי, בעיצומם של עשרת ימי תשובה, מסתתר לו יום צום אחד שנקרא "צום גדליה".מעטים מדברים על הצום הזה.מעולם לא שמעתי רב דורש על משמעות היום הזה.אני מתאר לעצמי שיש כאלה שדורשים.אבל אני, לצערי הרב, עדיין לא שמעתי.והדבר מוזר,היות ומדובר על מאורע שיש לו משמעות עכשווית חזקה מאוד עם מוסר ולקח לזמננו. אז מי היה גדליה?ולמה נקבע יום צום לזכרו?

הזמנים הם ימי חורבן הבית הראשון,שנחרב על ידי הבבלים.לפני החורבן היה זה ירמיהו הנביא שקרא להיכנע לבבל,כי זה רצון השם,כי אין סיכוי נגדם,כי הם לא רוצים שהעם היהודי ישנה את מנהגיו הדתיים,אלא רק ריבונות פוליטית, שעליה,לאור המצב,כדאי לוותר.
הקנאים, שהקיפו את המלך צדקיהו, ניסו להשתיק את ירמיהו,זרקו אותו לבור טיט,כלאו אותו בחצר המטרה,אמרו שהוא נביא שקר,שהוא תבוסתן שמוותר על כל הקדוש לישראל...נשמע מוכר,נכון?
לרוע המזל הקנאים קבעו את המדיניות ולא ירמיהו,גדול נביאי ישראל.התוצאה הייתה קשה במיוחד:חורבן,גלות,הבבלים היו אכזריים במיוחד,בניו של צדקיהו המלך נשחטו לנגד עיניו,שמיד אחר כך נעקרו,וכך מובס עיוור ומושפל הוא הובל לבבל,ואיתו כמעט כל הישוב הישראלי.
הבבלים הסכימו שתישאר קבוצה קטנה בישראל כדי שאפשר יהיה לשקם את הישוב היהודי בארץ ישראל.ירמיהו נשאר בישראל.גדליה בן אחיקם קיבל על עצמו להיות מושל הישוב בחסות בבלית.הם התחילו טיפין טיפין לבנות מחדש את הישוב היהודי.
אבל הקנאים ראו בגדליה בוגד.משתף פעולה עם האויב.הם הוציאו עליו דין רודף.נשמע מוכר,נכון?הם,הקנאים,העדיפו חורבן על תקומה, שיגעון על שפיות,מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו,ואחד מהם,ישמעאל בן נתניה שמו, ככל הנראה גלגול מוקדם של יגאל עמיר,חדר במסווה של ידיד אל ביתו של גדליה ורצח אותו.
התוצאה הייתה הרסנית:הבבלים הזועמים החריבו את המעט שנשאר והגלו את המעטים שנשארו.סוף מוחלט לישוב יהודי.ירמיהו ירד למצריים,שם נפטר.
שבעים שנה אחר כך קבעו חכמים את ג’ בתשרי כיום צום לדורות.כדי שנזכור.כדי שנלמד.כדי שנפיק לקחים.ונכון,שאני עכשיו, בעיצומם של עשרת ימי תשובה,משתדל מאוד,קודם כל,לשפר ולתקן את עצמי ואת דרכי,אבל בכל זאת, הרגשתי צורך וחובה לכתוב כאן את הדברים האלה שנוגעים לכלל,
כי סיפורו של גדליה בן אחיקם נדחק לקרן זווית ולא מקבל את תשומת הלב הראויה לו.והמשכיל יבין מדוע.