מבחר סקיצות שהוקלטו בעיקר באמצעות טייפ נייד קטן. סוף שנות ה 70