חזרות של הרכב "מים גנובים" שאומנם עשה חזרות אבל מעולם לא הופיע. רחוב פינסקר ת"א 1982