23/10/2006

פנינה שליקטתי מהספר "מי השילוח"של הרב מרדכי יוסף מאיזביצא. על הפסוק מתוך פרשת בראשית:

"ויצו אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל
ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל".

לעתיד,כשיתוקן חטא אדם הראשון,אז ייקרא הפסוק כך:
"מכל עץ הגן אכל תאכל,ומעץ הדעת טוב. ורע לא יאכל."

היינו:הטוב שבאילן(עץ הדעת) יאכל,רק הרע לא יאכל.