19/10/2006

עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין.

עשר מסעות נסעה שכינה:
מכפורת לכרוב
מכרוב לכרוב
מכרוב למפתן
וממפתן לחצר
ומחצר למזבח
וממזבח לגג
ומגג לחומה
ומחומה לעיר
ומעיר להר
ומהר למדבר
וממדבר עלתה
וישבה במקומה.

וכנגדן גלתה סנהדרין:
מלשכת הגזית לחנות
ומחנות לירושלים
ומירושלים ליבנה
ומיבנה לאושא
ומאושא ליבנה
ומיבנה לאושא
ומאושא לשפרעם
ומשפרעם לבית שערים
ומבית שערים לצפורי
ומצפורי לטבריה,

וטבריה עמוקה מכולן.

(מסכת ראש השנה,דף לא.)