09/05/2006

בעקבות דבריו של רבי חיים ויטאל יורשה לי,הקטן,להוסיף דבר שעלה בדעתי:


דע,כי סוד הניגון הוא בידיים,והן מעלות את האדם בניגון למעלה כנודע,
כי אין המוסיקאי מנגן אלא על ידי ידיו.

וכבר ידעת כי שבעה צלילים מתפשטים מעשר האצבעות,ובמעגל רחב יותר תריסר.

והנה,הצלילים האלה,שהם חסדים,הרי הם סתומים בשתי הזרועות אשר לאדם,
ואינם יכולים להאיר ולהתפשט,אלא רק על ידי תנועות ונדנוד הידיים על כלי הנגינה.

והנה הצלילים-חסדים אלה שורשם למעלה,בדעת,ועל זה נאמר על דוד המלך שהיה יודע-נגן,והצלילים המתפשטים הם אורות מתחדשים מהדעת,ולכן הם רוצים לעלות למעלה עד שורשם שבדעת כדי לקבל הארה משם.והם מעופפים לעלות למעלה,והם מעלים את האדם גם כן עימהם.

והנה כדי לחזק ולהגביר יותר כוח עפיפה זה תכווין להוריד שירים וניגונים חדשים ועל ידי זה יתוסף כוח בצלילים שהם חסדים ויעופפו יותר בכוח,ותעלה מן העשייה אל היצירה.