07/05/2006

ועוד,בעניני תעופה,קטע סתום ומכוסה של רבי חיים ויטאל:

"דע כי הנה סוד הכנפיים הם המעופפים ומעלים את האדם למעלה כנודע,כי אין העוף פורח אלא על ידי כנפיו.והנה הכנפיים בעוף הם הזרועות באדם.

וכבר ידעת כי חמש חסדים הם מתפשטים בו"ק(ששה קצוות)של הגוף.
ויש בהם חסדים מכוסים שהם בשתי הזרועות ובשליש העליון של הגוף.
ומשם למטה הם מגולים.
והנה,זהו הטעם של עפיפת האדם על ידי הכנפיים,שהם הזרועות,ולא על ידי הרגלים או אברים אחרים.

והטעם הוא,לפי שהחסדים אשר בשתי הזרועות הם סתומים ואינם יכולים להאיר ולהתפשט,וכל דבר היושב בדוחק גדול ובמקום צר הוא נותן כוחו בפנים,ואז מתנועע כאן ולכאן כי לצאת לחוץ,ועל ידי אותו הנענוע הוא מתנדנד.

והנה אלו החסדים שורשם הם למעלה בדעת,לפי ששם שורשם ומקומם.
אבל אלו החסדים המתפשטים הם אורות המתחדשים מהם,ולכן הם רוצים לעלות למעלה עד שורשם שבדעת כדי לקבל הארה משם.
והם מעופפים לעלות למעלה.וכיון שהמקום צר ודחוק הם רוצים לעלות,הם מתנדנדים ומעלים את האדם גם כן עימהם למעלה.וזהו הטעם למה עניין הכנפיים הם בזרועות יותר מבשאר המקומות.
...ובדרך עלייתם הם מעלים את האדם עימהם עד היצירה כדרך העופות ההם,שעל ידי עפיפתם העלו לאלכסנדרוס לרקיע.

והנה כדי לחזק ולהגביר יותר כוח עפיפה זו,תכווין להוריד חסדים חדשים...
ועל ידי זה יתוסף כוח בחסדים ויעופפו יותר בכוח,ותעלה מן העשייה אל היצירה."