שירת התורה - הרב יואל בן נון-קורא בטעמים ומפרש.

13/11/2005

תרשו לי להמליץ כאן בחום רב על מארז דיסקים שנקרא:"שירת תורה". הרב יואל בן נון קורא את פרשיות השבוע של ספר בראשית בטעמים,ומפרש אותן בדרכו המיוחדת,בלשונו הבהירה והצחה.

תחילת החורף וזה הוא זמנו של ספר בראשית.
הפרשיות הנשגבות:מעשה בראשית,גן העדן,אדם וחוה,קין והבל,נח והמבול, הקשת בענן,אברהם ושרה,יצחק ורבקה,ויעקב רחל ולאה,וארץ כנען מתחת לשמיים,ומרחבי הזמן הקדום.

אני מצטט כאן מתוך עטיפת המארז:
"בתקליטורים אלה קורא הרב בן-נון בתורה ובפרשת השבוע,פרקים פרקים, שהיקפם נקבע לפי חלוקת הפרשה לעולים לתורה,או לפי העניין.בין פרק לפרק הוא מלמד שיעור בפרשנות הקשורה להבנה הלשונית של פסוקי המקרא, לפיסוק הטעמים,לפירושי חז"ל,ותרגום אונקלוס,לביאורי ראשונים ואחרונים,ואף לפירושים חדשים של הרב יואל בן נון של אביו ושל רבותיו.
פרקי הפירוש אינם עוסקים בדרשנות רעיונית,אלא צמודים ליסודות,לכתובים עצמם.עם זאת,פרשנותו של הרב יואל בן נון מודעת לדעות השונות המנסרות בעולם המדע והתרבות.
מטרתם של פרקי לימוד אלה לשמש יסוד לעיון בפרשת השבוע לכל אדם מישראל,בין אם הוא מגדיר את עצמו חרדי דתי מסורתי או חילוני.התורה שייכת לכל בני ישראל."

והנה פנינה שמצאתי בתקליטור שעוסק בפרשת "לך לך",על הפסוק:"ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ".
התורה לא מספרת לנו על מה היה הריב בין רועי אברם לרועי לוט.
התורה אומרת באותו הפסוק באותה הנשימה שהפריזי והיבוסי יושב בארץ.מדוע?
מפרש רש"י:"לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים את בהמתם בשדות אחרים,ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל,והם אומרים:’נתנה הארץ לאברם,ולו אין יורש,ולוט בן אחיו יורשו,ואין זה גזל’.והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ,ולא זכה בה אברם עדיין".
כלומר,רועי לוט מרשים לעצמם על סמך ההבטחה שנתנה לאברם שזרעו יירש את הארץ לגזול שטחי מרעה של הכנעני והיבוסי.בעוד שרועי אברם,שמן הסתם נשמעים להוראותיו,נזהרים שלא לגזול שטחי מרעה לא להם,למרות ההבטחה. והלקח החשוב לימינו ברור מאליו.

אז בוא אתה ההלך הבודד,הנוסע מפה לשם,בדרכך,או בזמן שאתה תקוע בפקק,
ואזנך עיפה מהמולת הרדיו,הקשב לקולו הנעים של הרב בן נון קורא ומפרש את פרשיות בראשית ותבוא עליך הברכה.

המארז יצא בהוצאת תבונות,מכללת יעקב הרצוג ליד ישיבת הר עציון.