17/02/2005

ואלו הדברים שאמר שמשון בערב הפתיחה של מתחם העיבורמון. אחרי שהטקס הרשמי הסתיים,אחרי שראש המועצה המקומית ועוד מוזמנים נכבדים כבר עזבו את השטח,אחרי שנשאר במקום רק המעגל הפנימי והמצומצם,פתח שמשון ואמר:

"בעקבות חלום שחלמתי כאן,במקום הזה,בלילה הראשון שישנתי כאן,אני חוקר את סוד העיבור,מנסה להבין מה זה בכלל.אני לא בטוח שיש לי תשובה.יש לי רק ניצוצות של הבנה שרציתי לחלוק אתכם.הסוד הזה קשור לבריאה ללידה למוות לאהבה לזמן לגעגוע האינסופי..."
שמשון שתק רגע.אור הנרות הבהב בעיניו.הוא שתה קצת מים.חייך ואמר שהוא מתרגש קצת.והמשיך:
"השנה הזאת היא שנה מעוברת. מוסיפים לשנה עוד חודש אחד נוסף,אדר ב’.עושים את זה כדי שניסן וחג הפסח יהיו באביב.זאת הסיבה הרשמית.
ידוע לכל שאת מעגל הזמן שלנו אנו קובעים לפי השמש והירח.עם מעגל השמש אנו סופרים את הימים ואת השנים.כשכדור הארץ משלים סיבוב אחד סביב עצמו זוהי יממה,דהיינו לילה ויום,וכשהוא משלים מעגל סביב השמש עוברת לה שנה אחת,כידוע.עם מעגל הירח אנו קובעים את החודשים.כשהירח נולד זה הוא ראש חודש.כשהוא במילואו זה הוא אמצע החודש וכשהוא מתמעט ונעלם מסתיים החודש.
הנוצרים קובעים את לוח השנה שלהם רק לפי השמש.המוסלמים קובעים את לוח השנה שלהם רק לפי הירח.אבל מעגל השנה של הירח אינו שווה למעגל השנה של השמש.ולכן החגים שלהם יכולים לצאת פעם באביב ופעם בקיץ.ואילו לנו היהודים חשוב שניסן ייצא באביב כאמור ולכן עושים את העיבור כדי לצמצם את הפער הזה שמתהווה בין מעגל השמש למעגל הירח.הפער הזה קורה בגלל שאין כאמור חפיפה בין מעגל הירח למעגל השמש.
בשנה של שמש יש לנו שלוש מאות שישים וחמישה יום ושש שעות.חודש הירח מורכב מ29 יום, 12 שעות,44 דקות,3 שניות ושליש השניה.אם נכפיל את זה ב12 ייצא לנו מנין של 354 ימים,8 שעות,48 דקות,ו40 שניות.יוצא מזה שחסר לנו עשרה ימים,21 שעות,11 דקות ,ו20 שניות,כדי להשלים את הפער לשנה לפי מעגל השמש.
ולכן,מוסיפים כל כמה שנים את חודש אדר ב’,כדי להשוות בין מעגל הלבנה למעגל החמה.כל תשע עשרה שנה יהיו לנו שנים עשר שנים פשוטות,רגילות,ושבע מעוברות.המעגל הזה חוזר על עצמו שוב ושוב,וזה הוא סדר השנים המעוברות שבכל מחזור:השנה השלישית,השישית,השמינית,האחת עשרה,הארבע עשרה,והאחרונה שבמחזור:התשע עשרה.
וכך מצטמצם לו הפער הזה שבין חמה ללבנה,אבל בכל זאת,בכל מחזור כזה נשארת יתרה קטנה,או אולי יותר נכון להגיד סטייה קטנה של שעה אחת 26 דקות 56 שניות ושני שליש של שניה.למרות זאת פסח תמיד ייצא באביב,ויקח עוד שנים רבות עד שהפער הזה יהיה משמעותי,ואולי עד אז כבר נעבור לתפישת זמן חדשה,או שיצטרכו להוסיף לשנה מסוימת בעתיד הרחוק חודש אדר שלישי כדי לצמצם שוב את הפער."
שמשון לקח אויר והביט אל שומעיו שהיו קשובים מאוד.הוא אמר שהוא רוצה עכשיו לדבר קצת על אהבה.וגעגוע.