03/11/2004

מסיפור קנית מערת המכפלה אפשר בהחלט להפיק לקח לימים אלה.

לאברהם יש הבטחה מבורא עולם שארץ ישראל תהיה לו ולזרעו.
והנה,שרה מתה,אברהם רוצה לקבור אותה באדמת ארץ ישראל,והוא בא לבני חת היושבים על אדמת חברון, ובנימוס רב ובהכנעה רבה אומר להם:"גר ותושב אנכי עמכם".והוא מבקש מהם רשות לקנות בכסף מלא את מערת המכפלה, שבתוכה הוא רוצה לקבור את אשתו.
לכאורה הדבר תמוה.הרי לאברהם יש הבטחה מפורשת מבורא עולם שהמקום הזה רשום על שמו בטאבו,לנצח.והנה,במקום לבוא ולסלק משם את בני חת, הוא אומר:אני רק אורח על אדמתכם,ומוכן לשלם סכום כסף עצום בעבור המערה.
וזה הוא מופת שיש לשים אליו לב לעצם הימים האלה.אברהם הוא בעל אמונה גדולה.הוא לרגע אחד לא מפקפק בהבטחה.אבל הוא גם אדם שפוי שרואה את המציאות ומבין שהזמן עדיין לא הגיע.הוא לא דוחק את הזמן.לא שלום עכשיו וגם לא משיח עכשיו.המציאות אומרת שלמרות ההבטחה המצב הנתון הוא שבני חת יושבים במקום ויש להתחשב בכך,ולנהוג בטקטיקה הנכונה כדי להשיג אחיזה במקום.