מעשה בזגג

16/01/2015

אותו הלילה היה לילה קר ומושלג ואסף אותנו רבנו אל חדר אחד שבערה בו אש בתנור, ואמר שיספר לנו מעשה בזגג.
וסיפר שהיה הזגג עובר ברחובות העיר, רכוב על אופניו, פלאטה של זכוכית במושב מאחוריו, מבט מואר ורחוק בעיניו.
כשהיה אותו הזגג נער צעיר, סמוך לבית הוריו גר איש אחד , סנדלר במקצועו, שראה על מצח הנער אות, והבין, ואמר להוריו שילמד אותו תורה, והיה נפגש איתו בשעות הערב ומדבר אליו בקיצור נמרץ, הולך ועולה, הולך ומגלה, ואמר לו לנער שכשיגדל קצת ילמד מלאכה ויעשה תיקונים במלאכתו, ויעזור בזה מאוד לתיקון העולם ולהחזרתה של השושנה אל המקום הראוי לה מששת ימי בראשית.
ועוד אמר לו שיבחר מלאכה קרובה ללבו. וענה הנער ואמר שהוא אוהב את הזכוכית החלקה השקופה השבירה העדינה שהיא סוגרת בין הפנים לחוץ והיא מכניסה את האור הלבן ועוצרת את הרוחות הרעות. ואמר לו מורהו שיהיה זגג וכך היה ואחרי שנים מספר הפך לזגג.
וקנה אופנים ישנות ועבר מרחוב לרחוב והביט בחלונות וידע ששם מאחרי כל חלון מתקיימים חיים שלמים וכלל החיים השלמים האלה מתכנס יחד לכלל יותר גדול של כלל החיים השלמים של האנשים כולם ואין אף אחד שהוא יוצא מן הכלל.
ובזמן שעבד במלאכתו היה עושה תיקוני עולם, מברר את הרוח הטובה מהרוח הרעה, ומכניס את אור קדושת השבת אל מלאכת החול שלו.
וכל בית שהייתה בו זכוכית שבורה של שמשה מנופצת היה בא ואומר לבעלי הבית: אם קלקלתם אל תצטערו ,תדעו לכם שאפשר גם לתקן. ואחרי שסיים את עבודתו היה אומר: הנה תראו, יש כאן עכשיו זכוכית חדשה נקייה ויפה ויצא השבר לטובה.
ובכל בית שעשה בו תיקון נכנס האור הבהיר ולא הכעס והרוח הרעה.
ואחרי שתיקן חלונות של עיר אחת הלך אל עיר אחרת, ואחרי שעבר ערים הרבה יצא שמו של הזגג במדינה, ואנשים רבים באו אליו ונהרו לפתחו וביקשו שיבוא לעשות אצלם תיקון. והיו הרבה אנשים שהלכו אחריו לכל מקום ונהייתה סביבו מהומה רבה.
ורצה הזגג לעזור לכולם, אבל היה חייב לארגן את העסק, אז לקח לו מזכיר שינהל לו את לוח הזמנים, וקנה רכב כדי שיוכל להגיע מהר יותר ממקום למקום, ועבר מעיר לעיר ועשה תיקונים הרבה אבל ככל שתיקן כך גם התגברו הפניות הבקשות התחינות מאנשים שביקשו עזרה ומרפא.
והבין הזגג שחייב למצוא פתרון. ועשה שאלת חלום ובא אצלו הסנדלר הזקן המורה שלו ואמר לו שכן. ואז ישב וכתב את כל הדברים שלמד בספר אחד, כדי שיוכל כל אחד לקרוא ולעזור לעצמו, וכתב שם דרכים איך לתקן את מה שנשבר, והסביר שמלאכה רגילה של כל אדם יכולה לפעול הרבה מאוד אם תיעשה בכוונה וביושר.
ואחר כך נעלם ונעלמו גם עקבותיו.
ואמר רבנו שזה הזגג היה בחינת אליהו הנביא מבשר הגאולה. ואמר שאין יותר מה להרחיב בזה.