ראיתי את סימן הדרך

הגענו אל פרשת דרכים

מצד אחד חושך צלמוות

מצד שני פרחים

נדדתי על פני הישימון

לא נגלו לי מלאך או גואל

האם להמשיך , האם לחכות -

לילה יורד על ארץ ישראל

 

 

 

נסעתי על הכביש המתפתל

בין ניו אורלינס לירושלים

את ראשי הנחתי על אבני המקום

לרגלי סולם שראשו בשמיים

חיפשתי את אבי יעקב

שייתן לי מצפן ומקל

האם להמשיך , האם לחכות -

לילה יורד על ארץ ישראל

אבא עכשיו ישן וחולם

רואה רחוק כשעיניו עצומות

ומלאכים עולים ויורדים

ובינתיים מתארגנים הצבאות

ומי שעבר את היום בשלום

שיגיד את ברכת הגומל

אני ממשיך , לא יכול יותר לחכות-

והלילה יורד על ארץ ישראל